Za každým Vašim úspechom stojí
správna informácia

Prezrieť si účty za elektrinu a plyn si vyžaduje svoj čas a sústredenie.
Aby sme Vám túto úlohu uľahčili, pripravili sme pre Vás slovník najpoužívanejších pojmov v energite, v
ktorom nájdete abecedne zoradené pojmy z oblasti elektroenergetiky a plynárenstva.

X

Slovník elektriny

Bilančná skupina
Cena za elektrinu
Cezhraničný profil
Denný diagram
Denný trh
Distribúcia elektriny
Distribučná sieť
Distribučná sústava
Distribučná sústava – miestna
Distribučná sústava – regionálna
Dodávateľ elektriny
Dodávateľ poslednej inštancie
Dodávka elektriny
Dovoz elektriny
Elektrizačná sústava
Elektroenergetické zariadenie
Energetická legislatíva
Energetický týždeň

Export elektriny
Externý organizátor trhu
Hromadné diaľkové ovládanie (HDO)
Import elektriny
Inštalovaný výkon

Kilowatt hodina
Kladná regulačná odchýlka
Koncový odberateľ elektriny
Kladná odchýlka
Koordinátor trhu
Krivka dopytu
Krivka ponuky
Liberalizácia
Lokálna distribučná sústava
Malý podnik
Marginálna cena
Market Coupling
Maximálna rezervovaná kapacita
MCC
Miestna distribučná sústava

Nákup elektriny
Nariadenie vlády
Obchodník s elektrinou
Obchodný deň
Obchodná hodina
Obchodná oblasť
Obnoviteľný zdroj energie
Odberateľ elektriny
Odberné miesto
Odchýlka subjektu zúčtovania
Odchýlka sústavy
Oprávnený odberateľ
Organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou
Organizovaný krátkodobý trh s elektrinou
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
Platná mena
Podporná služba
Pravidlá trhu s elektrinou
Prenos elektriny
Prenosová sústava
Prevádzkovateľ prenosovej služby – PPS

Pripojenie
Prístup
Produkt
Regulačná elektrina
Rezervovaná kapacita
Rezervovaný výkon
Sadzba za elektrinu
Spojovacie vedenie
Spotová / oblastná cena
Spotový trh
Spotrebiteľ energie
Subjekt zúčtovania
Systémová cena
Systémová odchýlka
Systémová služba
Štvrťhodinové rozlíšenie obchodnej hodiny
Tarifa
Tranzit elektriny
Trh s elektrickou energiou
Typový diagram odberu

Účastník krátkodobého trhu s elektrinou
Účastník trhu
Účastník trhu s elektrinou
Univerzálna služba
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)
Viacnáklady
Výrobca elektriny
Vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou
Vymedzené územie
Vývoz elektriny
Zákon o energetike
Zákon o regulácii
Záporná odchýlka
Záporná regulačná elektrina
Zmluvný odberateľ (zákazník)
Zúčtovacia perióda
Zúčtovanie odchýlok
Zúčtovateľ odchýlok

Časté otázky

Ak ste nenašli to, čo ste hľadali, kontaktujte nás. Radi Vám pomôžeme.

Navrhujeme riešenia, rozhodujete vy

Kontaktujte nás a zistite, ako môžete ušetriť už dnes. Tešíme sa na Vás !

Kontaktujte nás

© 2015 EAM Slovakia, s.r.o Všetky práva vyhradené.

www.eam.sk